HISTORIA
 
WŁAŚCICIELE MAJĄTKU RYŃSK
 
ROGALA - Herb Mikołaja z Ryńska
Pole tarczy herbowej jest dzielone na słup dwudzielny. Po jego lewej stronie na srebrnym polu widnieje czerwony róg jeleni, po prawej zaś na czerwonym polu znajduje się szary róg bawoli. Herb Mikołaja z Ryńska przedstawiony jest w swej ozdobnej szacie, obok tarczy herbowej widnieje także klejnot z labrami (klejnot to hełm, na którym uwidocznione są elementy charakterystyczne dla danego herbu; labry to ozdobne wstęgi po obu stronach tarczy). Autor wizerunku oparł się na ikonograficznym przedstawieniu herbu przez Floriana Nicsickiego w Herbarzu Szlachty Polskiej.Pochodzenie herbu wiąże się z obszarem Niemiec, gdzie znaczył się nim ród Bibersteinów. Legenda głosi, że w 1109 r. pod miejscowością Raski podczas prezentacji zostały pokazane Bolesławowi Krzywoustemu, wracającemu z wyprawy pomorskiej, różne zwierzęta. Wtedy rozjuszony bawół zaatakował Bibersteina, który tak go złapał za róg, że go skręcił i ułamał. Wtedy Bolesław Krzywousty dodał bawoli róg do herbu. Tyle legenda. Niesiecki pisze, że potomkowie Bibersteina osiedlili się na Mazowszu (ziemia chełmińska była jej historyczną częścią) i piastowali ważne funkcje.  
   
PLEMIĘTA - Herb rodziny Plemięckich
Byli jedną z czołowych rodzin szlacheckich Prus Królewskich. Herb przedstawia na tarczy trzy stylizowane kwiaty róży; dwie w górnej części, jedna w dolnej o żółtych płatkach. Są one umieszczone na czerwonym tle tarczy. Tarcza jest podzielona poprzecznie wstęgą koloru białego. Ma ona symbolizować rzekę. W klejnocie widnieje kwiat róży o żółtym pąku pośrodku dwóch chorągwi zwróconych do siebie rogami materii. Rodzina Plemięckich osiedliła się w Prusach Królewskich za Kazimierza Jagielończyka. Otrzymała z jego nadania zamek pokrzyżacki w Kowalewie, a jego przedstawiciele zarówno męscy jak i żeńscy pełnili wiele ważnych godności w Prusach i ziemi chełmińskiej. Wtedy majątek Ryńsk mógł stać się ich własnością i był nią aż do połowy XVII w., kiedy drogą dziedziczenia otrzymał go Michał Działyński starosta kiszewski. Nad wejściem do kruchty kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca widnieje kartusz z łacińskim częściowo napisem o rozbudowie kościoła z fundacji Fabiana Plemięckiego z 1608r. Wtedy dobudowano kruchtę i wieżę z dzwonnicą.
   
BRÓG - Herb rodziny Szumieńskich
Przedstawia bróg stojący wolno na czerwonym polu; w klejnocie ma wychodzące z korony dwa snopki, w które zatknięte są pawie pióra. Bróg to często stawiane w dawnych czasach zadaszenie nad kopkami siana lub snopków zerżniętego i powiązanego zboża. Szumieńscy nabyli majątek Ryńsk drogą dziedziczenia od rodziny Wilkyckich i krótko potem, w 1880r. sprzedali hrabiemu Józefowi Mełżyńskiemu, który w 1886r. sprzedał go Niemcom
   
OGOŃCZYK - Herb rodziny Działyńskich
Działyńscy byli właścicielami Ryńska w drugiej połowie XIX w. Na tarczy o czerwonym polu widnieje pół białej strzały zwróconej ku górze grotem; w klejnocie hełm, z którego wychodzą dwie ręce w błękitnych rękawicach. Herb wywodzi się z Moraw, skąd pochodziła rodzina Odrowążów. Legenda tłumaczy wyciągnięte ręce panny Odrowążówny, która będąc wzięta do niewoli podczas najazdu węgierskiego, została odbita przez rycerza Piotra z Radzikowa, który posłuchał jej błagań i schronienia jej udzielił. Drogą koligacji rodzinnych herbem tym pieczętowali się Działyńscy. Przedstawiciele tego sławnego rodu w Wielkopolsce i Prusach, podobnie jak Plemięccy, piastowali wiele zaszczytnych godności w XVI i XVII w.
   
   

 

KONTAKT
   ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYŃSKU
   ul. Szkolna 4
   87-213 Ryńsk

   tel. 56 688 52 82
   fax. 56 688 52 82
   e-mail: sprynsk@gminarynsk.pl
SAMORZĄD SZKOLNY
Samorząd uczniowski SP
Samorząd uczniowski Gim.
RODZICE I UCZNIOWIE
Dla rodziców
Dla uczniów
Rada Rodziców
NASZA OKOLICA
Ryńsk
Mikołaj z Ryńska
Historia
Zabytki
LINKI
pcqMinisterstwo Edukacji
   Narodowej
Gmina Ryńsk
Kuratorium Oświaty
   w Bydgoszczy
OKE w Gdańsku
 
 
 
free counters
ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz Patron - Jan Paweł II
Nasz Patron - Mikołaj z Ryńska
Kadra Pedagogiczna
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Ocenianie
Oferta edukacyjna
Kalendarz szkolny
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Plan zajęć
Rozkład jazdy autobusów
Z ŻYCIA SZKOŁY
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2014/2015
Absolwenci
Absolwenci
Osiągnięcia
PROJEKTY
Czas dorastania szansą
   na przyszłość
Region nauk ścisłych