EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 
  Szkoła stwarza przyjazne dzieciom warunki do nauki i zabawy. Sale dydaktyczne dla edukacji wczesnoszkolnej wyposażone są w tablice interaktywne i niezbędne pomoce dydaktyczne. Aby dzieci w pierwszej klasie mogły poznawać świat i zdobywać doświadczenie w sposób właściwy dla swojego wieku, przygotowano dla nich specjalne kąciki do zabawy. Czas trwania zajęć dostosowuje się do potrzeb i możliwości uczniów. Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Dzieci mogą korzystać z opieki świetlicowej.
 
 


      
Sale lekcyjne, w których odbywają się zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej.

   ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYŃSKU
   ul. Szkolna 4
   87-213 Ryńsk

   tel. 56 688 52 82
   fax. 56 688 52 82
   e-mail: sprynsk@gminarynsk.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ
SAMORZĄD SZKOLNY
Nasz Patron - Jan Paweł II Samorząd uczniowski SP
Nasz Patron - Mikołaj z Ryńska Samorząd uczniowski Gim.
Kadra Pedagogiczna RODZICE I UCZNIOWIE
Pedagog Dla rodziców
Psycholog Dla uczniów
Logopeda Rada Rodziców
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Ocenianie NASZA OKOLICA
Oferta edukacyjna Ryńsk
Kalendarz szkolny Mikołaj z Ryńska
Świetlica szkolna Historia
Biblioteka szkolna Zabytki
Plan zajęć LINKI
Rozkład jazdy autobusów pcqMinisterstwo Edukacji
   Narodowej
Raporty z ewaluacji problemowej pcqGmina Ryńsk
  pcqKuratorium Oświaty
   w Bydgoszczy
Z ŻYCIA SZKOŁY pcqOKE w Gdańsku
Rok szkolny 2016/2017  
Archiwum
free counters
Absolwenci
Osiągnięcia
 
PROJEKTY
Czas dorastania szansą
   na przyszłość
Region nauk ścisłych
Inicjuj z FIO  
Zrealizowane projekty