ZREALIZOWANE PROJEKTY
 
Projekt Szkolny Klub Sportowy. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Ryńsku biorą udział w programie "Szkolny Klub Sportowy", który ogłoszony został przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W zajęciach sks biorą udział dziewczęta jak i chłopcy. Uczniowie doskonalą przepisy i technikę gry w piłce nożnej i siatkowej.
 
 
Projekt Szkolny Klub Sportowy. Od 1 lutego 2017r. do 15 grudnia 2017r. w naszej szkole odbywały się zajęcia sportowe dla rocznika 2002 - 2005 w ramach projekt "Szkolny Klub Sportowy". Operatorem wojewódzkiego programu "Szkolny Klub Sportowy" było Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych. Uczniowie dzięki tym zajęciom doskonalili technikę i taktykę gry w piłce nożnej i siatkowej.
 
 
Projekt Umiem pływać. W roku szkolnym 2017/2018 15 uczniów klas III szkoły podstawowej uczestniczyła w zajęciach nauki pływania w ramach projektu "Umiem Pływać". 1,5 godzinne zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Projekt obejmował 10 wyjazdów. Główne cele projektu było: upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka i korygowanie wad postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej - pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania pozwoliły nabyć podstawowowe umiejętności pływania, rozwijanie i podnoszenie sprawności fizycznej, wdrożyć dziecko do czynnego spędzania czasu wolnego od nauki oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.
Projekt Region Nauk Ścisłych. W roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjum realizowany był projekt "Region Nauk Ścisłych". Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych wśród uczniów uzyskujących niezadowalające wyniki w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedmiotów ICT oraz stworzyło system pracy sprzyjający wzrostowi potencjału umysłowego u najzdolniejszych uczniów w regionie. Projekt zakładał także zwiększenie świadomości uczniów na temat własnych predyspozycji i wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia.

Projekt Czas dorastania szansą na przyszłość. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie gimnazjum uczestniczyli w projekcie Czas dorastania szansą na przyszłość. Dla uczniów uczestniczących w projekcie zorganizowano wycieczki edukacyjne do Myślęcinka, Nadleśnictwa Woziwoda, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM w Wąbrzeźniei spotkania autorskie z osobami, które zapoznały młodzież z historią naszej małej ojczyzny. Uczniowie odwiedzili również miejsca pamięci narodowej w Łopatkach i Nielubiu oraz poznali walory przyrodnicze najbliższego środowiska. Udokumentowaniem tego zadania jest opracowana ścieżka ekologiczno-historyczna obejmującą tereny Myśliwca, Wałycza, Ryńska, Małych Radowisk i Zielenia. Nasza ścieżka ekologiczno-historyczna pozwala poznać piękno przyrody, zabytki i historię najbliższego środowiska. Jest również bardzo dobrym miejscem realizacji treści programowych dla zajęć terenowych z przyrody, biologii, geografii, historii oraz miejscem do odbywania wycieczek szkolnych. Zajęcia terenowe stwarzają szansę głębszego poznania świata przyrody, rozwijania uzdolnień i zamiłowań uczniów, rozbudzania ich ciekawości i aktywności. Są one źródłem wiedzy o najbliższym środowisku. Uczą umiejętności obserwacji środowiska i dokonywania ich opisu, posługiwania się mapą, kompasem, przewodnikami, atlasami roślin i zwierząt oraz prostym sprzętem laboratoryjnym. Rozwijają również aktywność poznawczą i społeczną, uczą dyscypliny, odpowiedzialności, rozwijają wrażliwość estetyczną, kształtują więzi emocjonalne i kulturę obcowania z przyrodą.

http://www.czasdorastania.cba.pl/
Projekt Za rękę z Einsteinem. Od marca 2009 r. do grudnia 2011r. nasza szkoła współpracowała z Politechniką Gdańską w ramach projektu grantowego "Za rękę z Einsteinem". Projekt realizowany był w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.
W trakcie realizacji projektu zostały przeprowadzone zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, chemii oraz języka niemieckiego. Uczniowie biorący udział w zajęciach uczestniczyli w konkursach i wycieczkach organizowanych przez Politechnikę Gdańską.
Projekt Pracownia Umiejętności TŁOK. Pod koniec stycznia 2007 roku został rozstrzygnięty konkurs grantowy "Pracownia umiejętności" ogłoszony przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok", który skierowany był do młodzieży mieszkającej w małych miejscowościach. Celem konkursu było wzbudzenie inicjatywy wśród młodzieży. Wśród 16 nagrodzonych wniosków znalazły się dwa projekty złożone przez uczniów z naszego Gimnazjum. Pierwszym z nich to "Tańczyć każdy może", którego celem jest aktywne spędzanie wolnego czasu, doskonalenie umiejętności tanecznych, poznawanie kroków tańców latynoamerykańskiech i nowoczesnych. Drugi projekt dotyczy organizacji Mini Mundialu oraz wybudowania boiska do piłki nożnej oraz pozyskania sprzętu sportowego. Projek był realizowany w roku szkolnym 2006/2007.
Projekt Drama drogą do zrozumienia Europy w ramach międzynarodowego programu Socrates Comenius Akcja I. Projekt językowy realizowany we współpracy z Colegio Ntra. Sra. De los Dolores w Valdepeńas w Hiszpanii w roku szkolnym 2005/2006.
Projekt Szkoła Marzeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2005/2006.

Projekt Gimnazjum kolebką przedsiębiorczości w ramach programu Równać Szanse PFDiM i PAFW w latach 2002-2005. Projekt ten polegała na prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych małego przedsiębiorstwa handlowego oraz szkolnej giełdy papierów wartościowych.

Projekt Otwieramy Nasze Drzwi FWW w latach 2003-2004. Projekt polegał na stworzeniu strony internetowej miejscowości. Środki finansowe uzyskane z tego konkursu zostały przeznaczone na modernizację pracowni komputerowej i zakup komputerów do biblioteki szkolnej.
Projekt Wakacyjny surfing po przedsiębiorczości w ramach konkursu Pożyteczne Wakacje FWW w roku 2003. Uczestnicy projektu podczas wakacyjnego rajdu rowerowego odwiedzali pobliskie miejscowości powiatu wąbrzeskiego gdzie organizowali szereg imprez dla lokalnej ludności: pokaz udzielania pierwszej pomocy dla wczasowiczów ośrodka wypoczynkowego i innych miejscowości, punkty opieki nad dziećmi, konkursy i zawody sportowe.

   SZKOŁA PODSTAWOWA
   im. Mikołaja z Ryńska
   ul. Szkolna 4
   87-213 Ryńsk

   tel. 56 688 52 82
   fax. 56 688 52 82
   e-mail: sprynsk@gminarynsk.pl
   NIP: 878-180-24-99

   dyrektor: Dorota Grabowska
   wicedyrektor: Andrzej Goleń 

SZKOŁA PODSTAWOWA
Nasz Patron - Jan Paweł II
Nasz Patron - Mikołaj z Ryńska
Kadra Pedagogiczna RODZICE I UCZNIOWIE
Pedagog Dla rodziców
Psycholog Dla uczniów
Logopeda Rada Rodziców
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Ocenianie NASZA OKOLICA
Samorząd uczniowski Ryńsk
Kalendarz szkolny Mikołaj z Ryńska
Świetlica szkolna Historia
Biblioteka szkolna Zabytki
Plan zajęć LINKI
Rozkład jazdy autobusów pcqMinisterstwo Edukacji
   Narodowej
Raporty z ewaluacji problemowej pcq Gmina Ryńsk
Gminna Szkółka Ekologiczno-
   Wędkarska w Ryńsku
pcqKuratorium Oświaty
   w Bydgoszczy
Z ŻYCIA SZKOŁY pcqOKE w Gdańsku
Rok szkolny 2017/2018
Archiwum
free counters
Absolwenci
Osiągnięcia
 
PROJEKTY
Zrealizowane projekty