PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018                  
                                      Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja z Ryńska
 w Ryńsku
                 
                                                Plan zajęć obowiązuje od 5 lutego 2018 r.
      0a   klasa 1   klasa 2   klasa 3a   klasa 3b   klasa 4a   klasa 4b   klasa 5a   klasa 5b   klasa 6a   klasa 6b   klasa 7   klasa 2a   klasa 2b   klasa 3a   klasa 3b  
PONIEDZIAŁEK 1 8:00-8:45 w.p. 7:55 – 13:25 e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A wf sg j. polski 15 j. polski 13A historia i społ. 14 religia 3A muzyka 12 geografia 5 j. polski 4A matematyka 14A biologia 4 informatyka 16
2 8:55-9:40 w.p. e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A j. polski 15 muzyka 12 wf sg wf sg historia i społ. 14 j. polski 13A j. polski 4A geografia 5 informatyka 16 matematyka 3 biologia 4
3 9:50-10:35 w.p. e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A gddw 4 wf sg muzyka 12 religia 3A j. angielski 16A j. polski 13A fizyka 3 matematyka 14A j. polski 15 informatyka 16 j. polski 4A
4 10:45-11:30 w.p. e.w. 7A j. angielski 12A j. angielski 22A e.w. 17A j. angielski 16A plastyka 3A religia 12 j. polski 13A wf sg wf sg matematyka 14A informatyka 16 biologia 4 j. polski 4A geografia 5
5 11:50-12:35 w.p. e.w. 7A     e.w. 22A j. angielski 17A plastyka 3A matematyka 14A przyroda 5 wdżwr 14 j. polski 13A j. angielski 16A wf dz /wf ch sg biologia 4 fizyka 3 j. polski 4A gddw 11
6 12:45-13:30 j. angielski                 zdwjpol 4A zdwjpol 4A plastyka 3A przyroda 5 j. polski 13A matematyka 12 biologia 4 wf sg wf sg historia 14 matematyka 14A
7 13:35-14:20                   zdwmat 14A zdwmat 14A zdwmat 11 zdwmat 11 zdwjpol 4A zdwjpol 4A religia 12     wdżwr 14 wf dz / wf ch sg wf dz / wf ch sg
8 14:25-15:10                                           zdwjpol 4A             wdżwr 14
WTOREK 1 8:00-8:45 w.p. 7:55 - 12:55 e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A j. angielski 17A religia 3A j. angielski 16A j. polski 13A matematyka 14A matematyka 12 zaj. techniczne 4 j.ang.gr.1 / j.niem.gr.2 2/3 j. polski 4A j. polski 15 religia 11 historia 14
2 8:55-9:40 w.p. e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A religia 17A j. angielski 16A j. polski 15 matematyka 14A zaj. techniczne 4 matematyka 12 j. polski 13A j.niem.gr.1 / j.ang.gr.2 14/2 fizyka 3 chemia 11 geografia 5 j. polski 4A
3 9:50-10:35 w.p. religia 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A matematyka 11 technika 4 j. angielski 16A j. polski 13A przyroda 5 historia i społ. 14A j. polski 4A j.niem.gr.1/j.niem.gr.2 15/14 j.niem.gr.1/j.ang.gr.2 15/2 matematyka 3 religia 12
4 10:45-11:30 religia e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A j. polski 15 matematyka 14A zaj. komputerowe 16 j. angielski 16A wf sg matematyka 12 j. polski 4A j.ang.gr.1 / j.ang.gr.2 2/5 j.ang.gr.1/j.niem.gr.2 2/14 fizyka 3 chemia 11
5 11:50-12:35 w.p. zdw   zdw   religia 22A e.w. 17A technika 4 przyroda 5 wf sg wf sg j. polski 13A zaj. komputerowe 16 matematyka 14A chemia 11 religia 12 j.niem.gr.1/j.niem.gr.2 15/3 j.niem.gr.1 / j.ang.gr.2 15/2
6 12:45-13:30           k.muzyczne           wf sg religia 11 zaj. komputerowe 16 gddw 3A przyroda 5 biologia 4 religia 12 matematyka 14A k. mat. 3    
7 13:35-14:20                                   zdwmat 14A zdwmat 14A religia 12 wf sg wf sg        
8 14:25-15:10                                             15 zdwmat 14A zdwmat 14A        
ŚRODA 1 8:00-8:45 w.p. 7:55 - 13:25 e.w. 7A e.w. 12A j. angielski 22A e.w. 17A j. angielski 16A religia 13A historia i społ. 3A matematyka 11 muzyka 3 przyroda 5 j. polski 4A religia 12 j. polski 15 edb 4 historia 14
2 8:55-9:40 w.p. e.w. 7A e.w. 12A religia 22A e.w. 17A wf sg matematyka 14A zaj. techniczne 4 j. polski 13A przyroda 5 j. angielski 15A muzyka 3 chemia 11 j. polski 15 historia 14 religia 12
3 9:50-10:35 religia e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A matematyka 15 informatyka 16 j. polski 13A muzyka 12 wf sg wf sg chemia 11 j. polski 4A historia 14 religia 3 matematyka 14A
4 10:45-11:30 w.p. religia 7A j. angielski 12A e.w. 22A e.w. 17A muzyka 12 j. polski 15 wf sg wf sg j. polski 13A matematyka 11 historia 14 j. polski 4A matematyka 14A gddw 5 fizyka 3
5 11:50-12:35 w.p.     e.w. 12A e.w. 22A zdw   przyroda 5 j. polski 15 matematyka 3 religia 3A matematyka 11 j. polski 13A wf dz /wf ch sg matematyka 14A religia 12 j. polski 4A zaj. techniczne 4
6 12:45-13:30 j. angielski                         zdwjpol 4A zdwjpol 4A     religia 13A matematyka 14A wf sg wf sg wos 14 zaj. techniczne 4
7 13:35-14:20                                       wdżwr 14 zdwmat 14A zdwjpol 15 zdwjpol 15 wf dz / wf ch sg wf dz / wf ch sg
8 14:25-15:10                                                       zdwmat 14A zdwmat 14A
CZWARTEK 1 8:00-8:45 w.p. 7:55 – 12:55 e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A wf sg gddw 15 j. polski 13A matematyka 14A matematyka 11 j. angielski 16A j.niem.gr.1 / j. ang.gr.2 12/2 gddw 5 gddw 14 matematyka 3 j. polski 4A
2 8:55-9:40 w.p. e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A matematyka 14A j. angielski 16A j. polski 13A przyroda 5 zaj. techniczne 4 wf sg inf.gr.1 / j.niem.gr.2 16/3 j.niem.gr.1 / j.ang.gr.2 15/12 j.niem.gr.1 / j.ang.gr.2 15/2 j. polski 4A wos 14
3 9:50-10:35 w.p. e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A przyroda 5 wf sg matematyka 14A j. angielski 16A religia 3A j. polski 13A chemia 11 j. polski 4A wos 14 j.niem.gr.1/j.niem.gr.2 15/3 j.niem.gr.1 / j.ang.gr.2 15/2
4 10:45-11:30 w.p. e.w. 7A religia 12A e.w. 22A e.w. 17A j. polski 15 przyroda 5 j. angielski 16A plastyka 3A j. polski 13A matematyka 12 wf dz /wf ch sg matematyka 14A chemia 11 j.ang.gr.1 / j.ang.gr.2 2/14 j.ang.gr.1 / j.niem.gr.2 2/3
5 11:50-12:35 w.p. j. angielski 7A e.w. 12A zdw   k. teatralne   j. polski 15 religia 3A przyroda 5 j. polski 13A j. angielski 16A historia i społ. 4A matematyka 14A historia 14 fizyka 3 wf dz /wf ch sg wf dz /wf ch sg
6 12:45-13:30       zkk                       j. polski 13A przyroda 5 gddw 4a j.ang.gr.1 / inf.gr.2 2/16 wf sg wf sg chemia 11 matematyka 14A
7 13:35-14:20                                   plastyka 3A     gddw 12 j.ang.gr.1 / j.niem.gr.2 2/3 j.ang.gr.1 / --- 2 zdwjpol 15 zdwjpol 15
8 14:25-15:10                                   zaj. komputerowe 16                        
PIĄTEK 1 8:00-8:45 w.p. 7:55 – 12:55 e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A historia 3 wf sg matematyka 12 j. angielski 16A matematyka 11 j. polski 13A geografia 5 wos 14 matematyka 14A zaj. techniczne 4 edb 2
2 8:55-9:40 w.p. j. angielski 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A wf sg j. polski 15 j. angielski 16A matematyka 12 j. polski 13A przyroda 5 plastyka 3a fizyka 3 historia 14 zaj. techniczne 4 j. polski 4A
3 9:50-10:35 w.p. e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A religia 17A j. polski 15 j. angielski 16A gddw 4 j. polski 13A wf sg  matematyka 11 historia 14 matematyka 14A geografia 5 matematyka 3 j. polski 4A
4 10:45-11:30 w.p. e.w. 7A e.w. 12A e.w. 22A e.w. 17A informatyka 16 historia 4 wf sg wf sg j. angielski 16A religia 3A j.ang.gr.1 / j.ang.gr.2 5/3 historia 14 j. polski 15 j. polski 4A matematyka 14A
5 11:50-12:35 w.p. zkk   religia 12A z.roz.mat.   e.w. 17A matematyka 12 matematyka 14A j. polski 13A przyroda 5 historia i społ. 3 plastyka 3A j. polski 4A j.ang.gr.1 / j.ang.gr.2 11/4 j.ang.gr.1 / j.niem.gr.2 11/15 wf dz /wf ch sg wf dz /wf ch sg
6 12:45-13:30       zdw           religia 4A wdżwr 14 przyroda 5 gddw 13A     wf sg fizyka 3 zaj. art. 12/3A zaj. art. 12/3A j.ang.gr.1 / j.ang.gr.2 2/4 j.ang.gr.1 / j.niem.gr.2 2/15
7 13:35-14:20                           k.hist. 15             wf dz /wf ch sg      --- / j.ang.gr.2 2 zaj.art 12/3A zaj.art 12/3A
8 14:25-15:10