POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ W RYŃSKU

 
 

Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach jest rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 roku.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom w trakcie bieżącej pracy z nimi. Pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności: psycholog szkolny, pedagog szkolny, logopeda, oligofrenopedagodzy
i terapeuci pedagogiczni.

W zależności od potrzeb dziecka pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielą różni specjaliści. Najważniejsze, by była ona dostosowana do każdego ucznia indywidualnie.

W naszej placówce prowadzone są następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia,
- zajęcia z psychologiem,
- zajęcia z logopedą.

 
 

Rodzice, pamiętajcie:

czego dziecko doświadcza w swym życiu i co autentycznie przeżywa,
tego szybko się nauczy.

 

1. Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki
UCZY SIĘ POTĘPIAĆ!

2. Jeśli dziecko doświadcza wrogości
UCZY SIĘ WALCZYĆ!

3. Jeśli dziecko musi znosić kpiny
UCZY SIĘ NIEŚMIAŁOŚCI!

4. Jeśli dziecko jest zawstydzane
UCZY SIĘ POCZUCIA WINY!

5. Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji
UCZY SIĘ CIERPLIWOŚCI!

6. Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty
UCZY SIĘ UFNOŚCI!

7. Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości
UCZY SIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI!

8. Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone
UCZY SIĘ DOCENIAĆ INNYCH!

9. Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa
UCZY SIĘ UFNOŚCI!

10. Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty
UCZY SIĘ LUBIĆ SIEBIE!

11. Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni
UCZY SIĘ, JAK ZNALEŹĆ MIŁOŚĆ W ŚWIECIE!

 
 
 
 
 
KONTAKT
   ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYŃSKU
   ul. Szkolna 4
   87-213 Ryńsk

   tel. 56 688 52 82
   fax. 56 688 52 82
   e-mail: sprynsk@gminarynsk.pl
SAMORZĄD SZKOLNY
Samorząd uczniowski
 
RODZICE I UCZNIOWIE
Dla rodziców
Dla uczniów
Rada Rodziców
NASZA OKOLICA
Ryńsk
Mikołaj z Ryńska
Historia
Zabytki
LINKI
pcqMinisterstwo Edukacji
   Narodowej
Gmina Ryńsk
Kuratorium Oświaty
   w Bydgoszczy
OKE w Gdańsku
 
 
free counters
ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz Patron - Jan Paweł II
Nasz Patron - Mikołaj z Ryńska
Kadra Pedagogiczna
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Ocenianie
Oferta edukacyjna
Kalendarz szkolny
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Plan zajęć
Rozkład jazdy autobusów
Z ŻYCIA SZKOŁY
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2014/2015
Absolwenci
Absolwenci
Osiągnięcia
PROJEKTY
Zrealizowane projekty
Region nauk ścisłych