KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
 

WRZESIEŃ
12.09.2016r. godz. 16:00 Szkoła Podstawowa

1. Sprawozdanie Rady Rodziców
2. Informacja o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej z kwietnia 2016r.
3. Priorytety na rok 2016/2017
4. Zebrania z wychowawcami:
- wybór trójek klasowych i przedstawiciela do prezydium Rady Rodziców,
- opracowanie planu pracy wychowawcy na bieżący rok szkolny (z udziałem rodziców),
- zapoznanie ze statutem szkoły,
- zapoznanie z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów,
- przypomnienie informacji o zmianach w organizacji nauki religii i etyki,
- zapoznanie z programem i celami wdżwr przez nauczyciela tego przedmiotu i wychowawcę,
- informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu uczniów.


13.09.2016r. godz. 16:00 Gimnazjum

1. Sprawozdanie Rady Rodziców
2. Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego z kwietnia 2016r.
3. Priorytety na rok 2016/2017
4. Zebrania z wychowawcami:
- wybór trójek klasowych i przedstawiciela do prezydium Rady Rodziców,
- opracowanie planu pracy wychowawcy na bieżący rok szkolny (z udziałem rodziców),
- zapoznanie ze statutem szkoły,
- zapoznanie z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów,
- przypomnienie informacji o zmianach w organizacji nauki religii i etyki,
- zapoznanie z programem i celami wdżwr przez nauczyciela tego przedmiotu i wychowawcę,
- informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu uczniów.
- przedstawienie szczegółowych warunków projektu gimnazjalnego (w gimnazjum w kl. II),

LISTOPAD
24.11.2016r. Gimnazjum godz. 16:00, Szkoła Podstawowa gdz. 17:00

1. Spotkanie z rodzicami oddziału przedszkolnego z panią Moniką Stenzel, pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Wąbrzeźna na temat "Dojrzałość szkolna" (godz.17:00),
2. Spotkania z wychowawcami,
3. Konsultacje z nauczycielami.

LUTY
16.02.2016r. Gimnazjum godz. 16:00, Szkoła Podstawowa godz. 17:00

1. Zebranie ogólne - spotkanie rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z panią Małgorzatą Kaczor, psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Wąbrzeźna na temat "Wpływ emocji na budowanie relacji rodzinnych" (godz.17:00),
2. Spotkania z wychowawcami (Gimnazjum od 16:00, Szkoła Podstawowa po spotkaniu z psychologiem),
3. Konsultacje z nauczycielami.

KWIECIEŃ
27.04.2017r. Gimnazjum godz. 16:00, Szkoła Podstawowa godz. 17:00

1. Spotkania z wychowawcami (Gimnazjum od 16:00, Szkoła Podstawowa po spotkaniu z psychologiem),
2. Konsultacje z nauczycielami.


MAJ
25.05.2017r. Oddział przedszkolny godz. 16:00, klasa pierwsza godz. 17:00

1. Spotkania z rodzicami przyszłorocznych uczniów kl. I SP i oddziałów przedszkolnych.

KONTAKT
   ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYŃSKU
   ul. Szkolna 4
   87-213 Ryńsk

   tel. 56 688 52 82
   fax. 56 688 52 82
   e-mail: sprynsk@gminarynsk.pl
SAMORZĄD SZKOLNY
Samorząd uczniowski SP
Samorząd uczniowski Gim.
RODZICE I UCZNIOWIE
Dla rodziców
Dla uczniów
Rada Rodziców
NASZA OKOLICA
Ryńsk
Mikołaj z Ryńska
Historia
Zabytki
LINKI
pcqMinisterstwo Edukacji
   Narodowej
Gmina Ryńsk
Kuratorium Oświaty
   w Bydgoszczy
OKE w Gdańsku
 
 
free counters
ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz Patron - Jan Paweł II
Nasz Patron - Mikołaj z Ryńska
Kadra Pedagogiczna
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Ocenianie
Oferta edukacyjna
Kalendarz szkolny
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Plan zajęć
Rozkład jazdy autobusów
Z ŻYCIA SZKOŁY
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2014/2015
Absolwenci
Absolwenci
Osiągnięcia
PROJEKTY
Czas dorastania szansą
   na przyszłość
Region nauk ścisłych