Zakończenie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej rozpocznie się o godz. 8:00.

  Zakończenie roku szkolnego dla uczniów Gimnazjum rozpocznie się o godz. 10:00.Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku jest szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk. Mieści się w zabytkowym zespole dworsko-parkowym, sięgającym historią XVIII wieku. Swoją działalność rozpoczęła jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.
W 2011 roku wnętrze pałacu zostało przebudowane i zaadaptowane na potrzeby nowoczesnej szkoły, dzięki czemu znacząco poprawiła się baza lokalowa. Szkoła posiada salę gimnastyczną, stadion sportowy, plac zabaw oraz siłownię wyposażoną w nowy sprzęt. Ponadto w 2014 roku powstało wielofunkcyjne boisko sportowe, z którego korzystają chętnie dzieci i młodzież także po zajęciach lekcyjnych. Systematycznie przeprowadza się remonty, mające na celu poprawę warunków uczenia się i dostosowanie sal do potrzeb dzieci w różnym wieku. Atutem szkoły jest jej wyposażenie: pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, komputery z dostępem do Internetu, dzięki czemu podstawa programowa realizowana jest w sposób atrakcyjny dla uczniów, a także dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Bogate zasoby biblioteki szkolnej oraz możliwość korzystania z księgozbioru biblioteki powiatowej, w której organizowane są spotkania autorskie wspomagają rozwój ucznia. Kadrę pedagogiczną tworzą wykwalifikowani, ustawicznie doskonalący swoje kompetencje zawodowe nauczyciele.
Priorytetami w zakresie nauczania są: uczenie uczenia się, kształcenie wrażliwości estetycznej, przygotowanie do roli obywatela i członka społeczności lokalnej, uczenie sprawnego porozumiewania się w języku obcym, rozwijanie kultury fizycznej; w zakresie wychowania i opieki: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, poczucie solidarności społecznej i chęci pomagania sobie wzajemnie, a także wspieranie każdego ucznia w rozwoju zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie człowieka odpowiedzialnego, potrafiącego rozpoznawać w otaczającym świecie piękno, dobro i prawdę. Patronem placówki jest postać historyczna, rycerz - Mikołaj z Ryńska, dlatego pedagodzy pielęgnują wartości związane z historią i tradycją, czemu służy między innymi ceremoniał szkoły, przestronny kącik patrona, stale wzbogacany o nowe tematyczne ekspozycje oraz uroczystości szkolne i środowiskowe. Szkoła rozwija indywidualne zainteresowania i pasje uczniów w różnych dziedzinach poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowych, sportowych i artystycznych), wycieczek edukacyjnych oraz wyjazdów do ośrodków nauki i kultury, a także udział w wielu projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ważne miejsce w życiu szkoły zajmują też działania w zakresie propagowania zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia, wśród których wyróżnia się od wielu lat przedsięwzięcie pod nazwą "Dzień bez uzależnień". Szkoła w Ryńsku stawia na wysoką jakość nauczania, jej uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych.
Najlepsi, wyróżniający się w nauce każdego roku wyjeżdżają w nagrodę na jednodniową wycieczkę. Absolwenci kontynuują naukę w prestiżowych liceach i uczelniach. Uczniowie osiągają wiele sukcesów sportowych rangi powiatowej, wojewódzkiej, a nawet ogólnopolskiej. Szkoła wychowała reprezentantkę Polski juniorek w piłce nożnej (Annę Jankowską) i reprezentanta Polski w futsalu (Krystiana Belzyta).
Dla uczniów o specjalnych potrzebach organizowana jest fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, konsultacje z pedagogiem, konsultacje z psychologiem, zajęcia z doradcą zawodowym). Na indywidualizację nauczania wpływa pozytywnie mała liczebność klas. Codziennie działa świetlica szkolna, z której korzystają zarówno uczniowie miejscowi, jak i dojeżdżający, którym oferowany jest bezpłatny dowóz. Ponadto szkoła zapewnia obiady w formie cateringu.
Placówka współpracuje z wieloma instytucjami z terenu powiatu wąbrzeskiego i gminy Ryńsk. Szkoła sympatyzuje z kołami: łowieckim i wędkarskim. Do współdziałania zapraszani są wszyscy rodzice, których wsparcie, inicjatywy i aktywność są niezwykle cenne w realizacji misji szkoły.   ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYŃSKU
   ul. Szkolna 4
   87-213 Ryńsk

   tel. 56 688 52 82
   fax. 56 688 52 82
   e-mail: sprynsk@gminarynsk.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ
SAMORZĄD SZKOLNY
Nasz Patron - Jan Paweł II Samorząd uczniowski SP
Nasz Patron - Mikołaj z Ryńska Samorząd uczniowski Gim.
Kadra Pedagogiczna RODZICE I UCZNIOWIE
Pedagog Dla rodziców
Psycholog Dla uczniów
Logopeda Rada Rodziców
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Ocenianie NASZA OKOLICA
Oferta edukacyjna Ryńsk
Kalendarz szkolny Mikołaj z Ryńska
Świetlica szkolna Historia
Biblioteka szkolna Zabytki
Plan zajęć LINKI
Rozkład jazdy autobusów pcqMinisterstwo Edukacji
   Narodowej
Raporty z ewaluacji problemowej pcqGmina Ryńsk
  pcqKuratorium Oświaty
   w Bydgoszczy
Z ŻYCIA SZKOŁY pcqOKE w Gdańsku
Rok szkolny 2016/2017
Archiwum
free counters
Absolwenci
Osiągnięcia
 
PROJEKTY
Czas dorastania szansą
   na przyszłość
Region nauk ścisłych
Inicjuj z FIO  
Zrealizowane projekty