Zapraszamy rodziców
na spotkanie z wychowawcami klas
w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 16:00.


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W bieżącym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

18,19,20.04.2018r., 2.05.2018r., 4.05.2018r., 1.06.2018r.

Dodatkowe dni wolne zostały zaopiniowane przez
Radę Rodziców i samorząd uczniowski.
Zapraszamy rodziców
na spotkanie z wychowawcami klas
w dniu 12 września 2017r. o godz. 16:00.KOMUNIKAT
Ubezpieczenie dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.
W bieżącym roku szkolnym dzieci i młodzież mogą być
ubezpieczone w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym
ERGO HESTIA SA.
Firma ubezpieczająca została wybrana w czerwcu
przez Radę Rodziców.


   SZKOŁA PODSTAWOWA
   im. Mikołaja z Ryńska
   ul. Szkolna 4
   87-213 Ryńsk

   tel. 56 688 52 82
   fax. 56 688 52 82
   e-mail: sprynsk@gminarynsk.pl

   dyrektor: Dorota Grabowska
   wicedyrektor: Andrzej Goleń
SZKOŁA PODSTAWOWA
SAMORZĄD SZKOLNY
Nasz Patron - Jan Paweł II Samorząd uczniowski
Nasz Patron - Mikołaj z Ryńska  
Kadra Pedagogiczna RODZICE I UCZNIOWIE
Pedagog Dla rodziców
Psycholog Dla uczniów
Logopeda Rada Rodziców
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Ocenianie NASZA OKOLICA
Oferta edukacyjna Ryńsk
Kalendarz szkolny Mikołaj z Ryńska
Świetlica szkolna Historia
Biblioteka szkolna Zabytki
Plan zajęć LINKI
Rozkład jazdy autobusów pcqMinisterstwo Edukacji
   Narodowej
Raporty z ewaluacji problemowej pcqGmina Ryńsk
Gminna Szkółka Ekologiczno-
   Wędkarska w Ryńsku
pcqKuratorium Oświaty
   w Bydgoszczy
Z ŻYCIA SZKOŁY pcqOKE w Gdańsku
Rok szkolny 2017/2018
Archiwum
free counters
Absolwenci
Osiągnięcia
 
PROJEKTY
Czas dorastania szansą
   na przyszłość
Region nauk ścisłych
Inicjuj z FIO  
Zrealizowane projekty